Riziko ohrožení přírodními procesy

Typ rizikaVýběr komunikace

Zobrazeno:

  • 0 / 37940 úseků (0 %)
  • 0 / 57986 km (0 %)

Legenda

mil. Kč/km
0,0 až 0,2
0,21 až 0,4
0,41 ažaž 0,6
0,61 ažaž 0,8
nad 0,8

Průhlednost mapového podkladu

Podrobnosti k úseku

Podrobnější informace získáte po kliknutí na úsek.

Riziko je výsledek součinu pravděpodobnosti vzniku přírodní pohromy a zranitelnosti daného úseku. Vzhledem k tomu, že zranitelnost není snadné definovat, je riziko zobrazeno ve třech variantách podle definované zranitelnosti. Silnice se zobrazují dle úrovně zoomu – v malém měřítku pouze dálnice, ve větším i silnice nižších tříd. Po kliknutí na úsek se vypíší konkrétní hodnoty.