RUPOK – riziko uzavření pozemních komunikací

Stránky RUPOK vznikly jako výstup projektu TRISK „Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy, č. VG20102015057, financovaného v rámci Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.

logo-centrum-dopravniho-vyzkumu.jpg, 2,9kB logo_ministerstvo_vnitra.jpg, 6,7kB