Po přiblížení na zájmovou oblast se zobrazí ohrožení jednotlivých úseků silniční sítě.

Filtr

OhroženíLegenda
0,0 až 0,04
0,041 až 0,08
0,081 až 0,12
0,121 až 0,16
nad 0,16

Průhlednost mapového podkladu

Podrobnosti

Podrobnější informace získáte po kliknutí na danou oblast/úsek.

Jednotlivé buňky rastru ukazují na pravděpodobnost, že se v daném území objeví přírodní proces (v kategoriích sloučené procesy a jednotlivé procesy zvlášť) s potenciálem přerušit provoz na některé z komunikací, které v něm probíhají. Vycházíme z historických dat přerušení a expozičních dat, pomocí nichž byl vytvořen model pravděpodobnosti přerušení dopravy. Po přiblížení lze vidět spočítané pravděpodobnosti pro jednotlivé úseky silniční sítě.