Vyhledání objížďky

  • Kliknutím na uzel stanovíte start a cíl cesty.
  • Po vybrání druhého uzlu se spustí výpočet.
  • Kliknutím na hranu ji zneprůjezdníte (černá)
  • Tlačítkem Přepočítat znovu spustíte výpočet.
  • Tlačítkem Reset obnovíte výchozí nastavení grafu.

Délka cesty:

Průhlednost mapového podkladu

Aplikace počítá objížďky na základě definovaného objížděného úseku a přerušených úseků. Vytvořili jsme topologický model silniční sítě ve Zlínském kraji s dostatečným přesahem za hranice kraje. Tento model je spojen jednoznačnými identifikátory se silniční sítí ŘSD vizualizovanou nad podkladovými daty GoogleMaps. Po definování objížděného a neprůjezdných úseků ze strany uživatele dojde k odeslání id těchto úseků SciLabu.