Dopady

Typ dopadůZobrazeno:

  • 0 / 37940 úseků (0 %)
  • 0 / 57986 km (0 %)

Legenda

mil. Kč/km
0 až 30
30.001 až 60
60.001 až 90
90.001 až 120
nad 120

Průhlednost mapového podkladu

Podrobnosti k úseku

Podrobnější informace získáte po kliknutí na úsek.

Dopady ukazují náklady při uzavření úseku pozemní komunikace. Z principu jsou dopady přímé, kdy se jedná o fyzické poškození nebo zničení dopravní infrastruktury a nepřímé. Přímé náklady jsou vypočteny podle tabulek stavebních prací jako maximální cena za výstavbu daného úseku. Nepřímé dopady lze vyjádřit několika způsoby. V této aplikaci jsou uvedeny hodnoty intenzity dopravy, což vyjadřuje průměrný počet motorových vozidel ovlivněných uzavřením daného úseku. Druhou formou jsou časové náklady na nejkratší objízdnou trasu daného úseku.