Povodně, červen 2013

Počet přerušení:
Datum:


Průhlednost mapového podkladu

Podrobnosti k přerušení

Podrobnější informace získáte po kliknutí na danou ikonu.

Aplikace zobrazuje jednotlivá přerušení silniční sítě během povodní v roce 2013 - od 2.6. do 10.6.2013. Data jsou rozdělena dle příčiny na zaplavení, pád stromu a sesuv. Dole v mapovém poli je vidět graf vývoje počtu přerušení. Černá linka značí půlnoc (další den). Vlevo pak aktuální počet přerušení a datum. Šedá linka značí půlnoc (další den). Vlevo pak aktuální počet přerušení a datum.