Filtr

OhroženíLegenda
0,0 až 0,04
0,041 až 0,08
0,081 až 0,12
0,121 až 0,16
nad 0,16

Průhlednost mapového podkladu

Podrobnosti

Podrobnější informace získáte po kliknutí na danou oblast/úsek.

Jednotlivé buňky rastru ukazují na pravděpodobnost, že se v daném území objeví přírodní proces (v kategoriích sloučené procesy a jednotlivé procesy zvlášť) s potenciálem přerušit provoz na některé z komunikací, které v něm probíhají. Vycházíme z historických dat přerušení a expozičních dat, pomocí nichž byl vytvořen model pravděpodobnosti přerušení dopravy. Po přiblížení lze vidět spočítané pravděpodobnosti pro jednotlivé úseky železniční sítě.